Links

 

School and Education in Sweden / Scandinavia   

Nordic Educational Research Association (NFPF/NERA)

Swedish Educational Research Association (SWERA)

The Swedish National Agency for Education, www.skolverket.se

  

Special Education in Sweden / Scandinavia  

European Agency for Development in Special Needs Education,        http://www.european-agency.org/country-information/sweden

National Agency for Special Needs Education and Schools, www.spsm.se

  

Disabilty Research in Sweden / Scandinavia 

Nordic Network on Disability Research (NNDR), www.nndr.dk

Svenska nätverk för handikappforskning, www.snhf.se

Handikapphistoriska Föreningen (Swedish Association for Disability History), www.hhf.se

 

Special Education in Germany

Verband Sonderpädagogik: www.verband-sonderpaedagogik.de

Lebenshilfe: http://www.lebenshilfe.de/

Portal http://www.sonderpaedagoge.de/