Memberships 

 

Scientific associations 

  • Swedish Educational Research Association (SWERA)

  • Svenska Nätverk för handikappforskning (SNHF, Swedish Network on Disability Research)

     

Other associations
  • Handikapphistoriska Föreningen (HHF, Swedish Association for Disability History)

  • Sveriges Universitetslärarförbund (SULF, Swedish Association of University Teachers)

  • Funktionshinderforskning Väst (Disability research West Sweden), board member

  •