Memberships in scientific associations 

 

  • Swedish Educational Research Association (SWERA)

  • Svenska Nätverk för handikappforskning (SNHF, Swedish Network on Disability Research)